അറിയിപ്പ്: 'കാസര്‍കോട് വാര്‍ത്ത'യുടെ പുതിയരൂപം വായിക്കാന്‍ www.kasaragodvartha.com സന്ദര്‍ശിക്കുക. 'കാസര്‍കോട് വാര്‍ത്ത'യിലെ പഴയ വാര്‍ത്തകളും ലേഖനങ്ങളും മറ്റും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. Posted on 31.08.2010

Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /home4/kasargod/public_html/old1.kasaragodvartha.com/admin/function.php on line 98
News Last Updated on
12th December 2017 02:28:27 PM
Bookmark and Share
 
 
Vinayam wins fight against AMMA, superstars
A new chapter in the Malayalam Film Industry unfolded as the Director Vinayam finally managed to release his movie “Yakshium Njaanum” on Friday. Vinayam conquered insurmountable odds and stuck with his project till the end.

The director referred to superstars as the curse of the Film industry as they try to control every aspect of film making. According to the director, the era of the superstars is going to end soon, because the new breed of actors and actresses will not wield the same amount of power as their predecessors did. Vinayam is hopeful that the era of the Superstars will come to an end within a year.

Vinayam further added that actors like Jagathy Sreekumar, Indran, Guinness Pakru, Poonam Kaur had backed off from the project because they were threatened by some influential Malayalam superstar. Even the technicians were not spared and were threatened with dire consequences if they continued working with Vinayam. The lobby had approached the parents of Meghana Raj coaxing them to abandon the project but they did not budge an inch.

At the press meet Vinayam was accompanied by actors Sudheer, Gautum, cameraman Nawas and the editor Pradeep.
27th August 2010 09:51:50 AM
 
 
Comments for this news
 
Name: Date:
Comments:
 
 
print Print This Story email Email This Story comments Write Comment
 
More News
Make Us Your home Page Make Us Your Home page! RSS
Bekal informations