അറിയിപ്പ്: 'കാസര്‍കോട് വാര്‍ത്ത'യുടെ പുതിയരൂപം വായിക്കാന്‍ www.kasaragodvartha.com സന്ദര്‍ശിക്കുക. 'കാസര്‍കോട് വാര്‍ത്ത'യിലെ പഴയ വാര്‍ത്തകളും ലേഖനങ്ങളും മറ്റും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. Posted on 31.08.2010

Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /home4/kasargod/public_html/old1.kasaragodvartha.com/admin/function.php on line 98
News Last Updated on
12th December 2017 02:28:27 PM
Bookmark and Share
 
 
3G broadband subscribers likely to cross 100 Million by 2015: PwC
 
Bangalore: According to PricewaterhouseCoopers' (PwC) latest report titled 'Mobile Broadband Outlook 2015', Indian telecom market has been growing at a CAGR of approximately 30 percent since 1995 and still growing strong. The report further said that the wireless subscriber base has grown to 635.51 million in June 2010, second only to China. According to the report, despite strong growth, the industry also faces certain challenges such as low rural penetration, stagnant data usage over the years and limited broadband services. However, the recently concluded 3G spectrum and BWA auction saw intense competition among the bidders resulting in a revenue inflow of Rs. 1.06 trillion for the government, surpassing most estimates. Mobile broadband using technologies in the BWA spectrum band, such as TDD LTE, are expected to address enterprises and high net worth individuals; while broadband volumes are likely to be driven on the mobile platform leveraging 3G and HSPA technology. 3G subscriber numbers are projected to cross 107 million by 2015. The uptake of mobile broadband services will almost exclusively be in urban India initially; however by 2015 rural subscribers are likely to comprise 24 percent of overall 3G subscriber base in 2015. In 2014, the mobile subscriber base is projected to cross 1 billion driven by high subscriber additions in mostly rural areas, according to the report. The report also suggests that the main driver for mobile broadband will be 3G and HSPA technology, while TDD LTE and in some cases WiMax, would mainly cater to the enterprise and HNI segments.
19th August 2010 03:18:05 PM
 
 
Comments for this news
 
Name: Date:
Comments:
 
 
print Print This Story email Email This Story comments Write Comment
 
More News
Make Us Your home Page Make Us Your Home page! RSS
Bekal informations