അറിയിപ്പ്: 'കാസര്‍കോട് വാര്‍ത്ത'യുടെ പുതിയരൂപം വായിക്കാന്‍ www.kasaragodvartha.com സന്ദര്‍ശിക്കുക. 'കാസര്‍കോട് വാര്‍ത്ത'യിലെ പഴയ വാര്‍ത്തകളും ലേഖനങ്ങളും മറ്റും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. Posted on 31.08.2010

Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /home4/kasargod/public_html/old1.kasaragodvartha.com/admin/function.php on line 98
News Last Updated on
12th December 2017 02:28:27 PM
Bookmark and Share
 
 
IT, BPO exports to increase by 13 to 15 percent in FY'11

Bangalore: National Association of Software and Service Companies (Nasscom) has announced the findings of its annual survey saying that Indian IT-BPO exports are to grow by 13 to 15 percent while domestic IT-BPO is expected to grow by 15 to 17 percent during FY'11.

Nasscom also released the annual rankings for the following categories, for FY09-10: Top 20 IT software and service exporters in India (excluding BPO revenues), top 15 BPO rankings and top 20 IT-BPO employers in India.


TCS is the top company in IT-BPO exports. (See tables). According to Nasscom, the Indian IT industry will witness healthy growth this year, led by growth in the core markets and supplemented by significant contributions from the emerging markets.

Growth drivers include a thrust on platforms like BPO, analytics, finance and accounting, remote infrastructure management, ADM, and cloud services. The Indian IT-BPO industry is expected to exceed $70 billion in FY'11.

The industry headcount addition is expected to double this year to touch 2,00,000 new employees, leading to 2.5 million direct employment. Speaking on the launch Nasscom President Som Mittal said, "The year 2010 should be considered as a 'return-to-growth' year with marginal increase in budgets and essential enterprise IT spending. NASSCOM will continue to facilitate and collaborate to support the industry's growth, as it embarks in the next decade. We visualise a broadening of our role - one that entails greater collaboration across markets, sectors and within India."

13th August 2010 04:11:12 PM
 
 
Comments for this news
 
Name: Date:
Comments:
 
 
print Print This Story email Email This Story comments Write Comment
 
More News
Make Us Your home Page Make Us Your Home page! RSS
Bekal informations