അറിയിപ്പ്: 'കാസര്‍കോട് വാര്‍ത്ത'യുടെ പുതിയരൂപം വായിക്കാന്‍ www.kasaragodvartha.com സന്ദര്‍ശിക്കുക. 'കാസര്‍കോട് വാര്‍ത്ത'യിലെ പഴയ വാര്‍ത്തകളും ലേഖനങ്ങളും മറ്റും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. Posted on 31.08.2010

Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /home4/kasargod/public_html/old1.kasaragodvartha.com/admin/function.php on line 98
News Last Updated on
12th December 2017 02:28:27 PM
Bookmark and Share
 
 
Two killed in sewage tanker crash in Sharjah
 
Sharjah: Two Asian men died on Monday morning in a traffic-related accident at the Sharjah Airport International Free Zone, a senior police official said on Tuesday.

Lieutenant Colonel Ahmad Bin Darwish, Head of the Anjad patrol of Sharjah Police, told Gulf News that the two victims were of Indian origin.

"The victims were employed by a sewage company, and they were a driver and a worker inside the sewage tanker. The accident occurred when their sewage tanker was coming from the main street and was being driven into an internal road," said Lt. Col. Bin Darwish.

"But because the driver was speeding, it diverted away from the main street and then hit a cement barrier. The sewage tanker then hit the wall of a warehouse and drove into it, causing the wall to collapse as well as causing heavy damage to the contents of the warehouse. The men were killed instantly," he said.

Reckless driving

A unit of Anjad police patrol immediately then went to the scene of the accident after receiving the information from the Operations Control Room. Police then transferred the victims to the hospital morgue and cleared the road as traffic congestion that was building up heavily.

Lt. Col. Bin Darwish said the accident took place due to reckless driving, lack of attention and over speeding which led the driver and his companion to lose their lives as well as to cause the loss of property.
11th August 2010 02:46:31 PM
 
 
Comments for this news
 
Name: Date:
Comments:
 
 
print Print This Story email Email This Story comments Write Comment
 
More News
Make Us Your home Page Make Us Your Home page! RSS
Bekal informations