അറിയിപ്പ്: 'കാസര്‍കോട് വാര്‍ത്ത'യുടെ പുതിയരൂപം വായിക്കാന്‍ www.kasaragodvartha.com സന്ദര്‍ശിക്കുക. 'കാസര്‍കോട് വാര്‍ത്ത'യിലെ പഴയ വാര്‍ത്തകളും ലേഖനങ്ങളും മറ്റും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. Posted on 31.08.2010

Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /home4/kasargod/public_html/old1.kasaragodvartha.com/admin/function.php on line 98
News Last Updated on
12th December 2017 02:28:27 PM
Bookmark and Share
 
 
14-year-old girl jailed for consensual sex
Abu Dhabi: A 14-year-old girl who initially claimed she was raped by a bus driver was yesterday sentenced to six months in prison followed by deportation.

The case was treated as an instance of consensual sex between her and the driver by the Abu Dhabi Criminal Court of First Instance. The driver received a sentence of one year imprisonment followed by deportation.

Court papers showed that the girl is of Brazilian origin, while her alleged assailant is a 25-year-old Pakistani. The incident reportedly took place in an undisclosed apartment on April 3.

Although the girl's father had initially filed rape charges against the driver, court investigators found that she had been in touch with her assailant before the incident.

Intimate

"She had been sending very intimate pictures of herself to the accused, some of which included nude pictures, … and also used to send him text messages," the presiding judge, Chief Justice Saeed Abdul Bashir, head of the criminal justice section at the Abu Dhabi Judicial department.
11th August 2010 02:44:06 PM
 
 
Comments for this news
 
Name: Date:
Comments:
 
 
print Print This Story email Email This Story comments Write Comment
 
More News
Make Us Your home Page Make Us Your Home page! RSS
Bekal informations